+387 36 324-919

Na temelju članka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije" broj 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22 ), članka 88. Statuta, čl. 18. Pravilnika o radu Škole, Odluke Školskog odbora broj 05-02-467/24 od 19.06.2024. godine, a po dobivenoj Suglasnosti Ministarsiva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj 02-30-1131/24 od 06.06.2024. godine, Školski odbor Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar raspisuje natječaj za ravnatelja/ravnateljicu škole.

Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

natječaj za ravnatelja

U organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara održano je prvenstvo u rukometu za učenice osnovih škola.

Učenice naše škole su osvojile I. mjesto.

Čestitke cure!

 

Prijava za upis djece u prvi razred osnovne škole vršiti će se elektronskim putem u razdoblju od 1. travnja 2024. do 25. travnja 2024. godine.

Poziv za upis nalazi se u sljedećem dokumentu:

upis djece u I.razred školska 2024-2025

Za upis djece u prvi razred školske 2024./2025. godine potrebno je da roditelj/skrbnik djeteta popuni obrazac, Prijava za upis djeteta u prvi razred 2024./2025. koji se nalazi u privitku poziva, te popunjeni obrazac dostavi na mail adresu škole: [email protected] ili ga pošalje putem poste na adresu Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar, Ante Starčevića bb; 88 000 Mostar.

Prijava za upis djeteta u prvi razred nalazi se na sljedećoj poveznici:

B 1 Prijava za upis djece u I.razred

 

Za dijete koje do 01.ozujka 2024.godine nije navršilo 5.5 godina života roditelj/skrbnik pored obrasca, Prijava za upis djeteta u prvi razred 2024./2025. popunjava i obrazac, Zahtjev za uvrštenje djeteta u popis djece dorasle za upis u l. razred osnovne škole a koji će škola dalje uputiti Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara na postupanje.

Zahtjev za uvrštenje djeteta u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole:

B 2-Zahtjev_uvrstenje_djeteta_za_upis_u_prvirazred

Popunjavanjem obrasca roditelja, Zahtjev za odgodu upisa u I. razred osnovne škole mjerodavni općinski organ uz prethodno pribavljenu suglasnost stručne medicinske ustanove može odgoditi početak obveznog osnovnog školovanja ako je to u najboljem interesu djeteta.

Zahtjev za za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole:

B 3 Zahtjev_odgoda_upisa_djeteta_u_prvi_razred

OSNOVNA ŠKOLA ILIJE JAKOVLJEVIĆA MOSTAR, ANTE STARČEVIĆA BB MOSTAR pokrenuo je nabavu:

Javni poziv na dostavu ponude administrativnog materijala:

administrativni materijal - javni poziv

Obrazac za dostavljanje ponude administrativnog materija:

Obrazac za dostavljanje ponude za administrativni materijal 2024

 

Javni poziv na dostavu ponude pedagoške dokumentacije:

pedagoška dokumentacija - javni poziv

Obrazac za dostavljanje ponude pedagoške dokumentacije:

Obrazac za dostavljanje ponude pedagoške dokumentacije 2024

 

Javni poziv na dostavu ponude materijala za čišćenje:

materijal za čišćenje - javni poziv

Obrazac za dostavljanje ponude materijala za čišćenje:

Obrazac za dostavljanje ponude sredstva za čišćenje 2024

 

Plan nabavki za 2024. godinu nalazi se na sljedećoj poveznici:

Plan Javnih nabava za 2024

U prilogu se nalazi razvojni plan škole i aktivnosti za školsku 2023./2024.godinu.

RAZVOJNI PLAN (1)

RAZVOJNI PLAN - AKTIVNOSTI

Božićnom priredbom obilježili smo nadolazeće blagdane i kraj I. obrazovnog razdoblja.

 

Dana 15. prosinca 2023. godine devetaši naše škole su u sklopu dodatne nastave iz njemačkog jezika imali terensku nastavu i posjetili su Knjižnicu Filozofskog sveučilišta sa knjižničarkom M. Marić. Tamo su učenici imali prigodu istražiti raznu literaturu koja ih zanima iz njemačkog jezika i književnosti i filma, iz drugih stranih jezika ili iz maternjeg jezika, te povijesti, zemljopisa i umjetnosti. Upoznali su se sa starim knjigama i najnovijim naslovima. Knjižnica je suvremena dobro informatički opremljena, a jedan dio služi kao čitaonica za učenje otvorenog tipa,dok je drugi dio zatvorenog tipa.

Osjetili smo božićno ozračje među studentima, a druženje s knjigama nas je ispunilo znanjem i osvježilo za nove poglede u život. Otvorili su nova pitanja za buduće željeno zanimanje i upis u srednju školu. Učenici su takoder istražili podrijetlo svog imena i prezimena ,doznali nešto novo ,te su naučili kako pronaći zanimljive informacije ,podatke i literaturu koja ih zanima .

Voditeljica fakultetske knjiznice gđa Ivana Vidačak im je preporučila najnovije naslove i upoznala ih sa knjižničnim fondom . Zaključili smo kako je knjižnica izvor znanja i informacija. Kulturno blago knjiga treba očuvati za buduće generacije i obećali ponovni posjet.

Na temelju čl. 85. st.1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( «NN HNŽ» broj 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), čl. 20a. Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ 26/16, 89/18), čl. 111. Statuta Škole, čl. 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar,  Odluke Školskog odbora ur. br.05-02-833/23 od 18.12.2023.godine, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ ur.br. 02-30-1789/23 od 5.12.2023. godine i ur.br. 02-30-1789/23-2 od 13.12.2023.godine Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta.

Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

natječaj školska 2023-2024

Na likovnom natječaju "Moj poseban prijatelj" u organizaciji Osnovne škola za djecu s posebnim potrebama Mostar, naše učenice su osvojile:

 

✴️ Lora Marijanović, 3. mjesto

✴️ Eva Bandić, posebno priznanje

 

Čestitke!

Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
+387 36 324-919
© Copyright 2021. - Sva prava pridržana Osnovna škola Ilije Jakovljevića
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram