+387 36 324-919

Anja Jurica
Lucija Bevanda
Ivana Perić
Andrijana Krešić
Jelena Kožul
Blaženka Aničić

V.1 Vesna Družić

V.2 Renata Trubarac

V.3 Dijana Sušac

Članovi vijeća učenika škole u školskoj 2022./2023. godini

 

Razred Ime i prezime
1. IV.1 Nikolina Brkić
2. IV.2 David Milićević
3. IV.3 Petra Šaravanja
4. V.1 Ana Grbešić
5. V.2 Karla Bošnjak
6. V.3 Vito Filipović, z. Josip Ćavar
7. V.4 Gabi Krezić
8. VI.1 Marta Komadina, z. Zara Marinčić
9. VI.2 Petar Zemljić, Eva Bandić, Lucija Koroušić
10. VI.3 Anja Ćorić
11. VI.4 Ines Slijepčević
12. VII.1 Sara Puzić
13. VII.2 Matea Marijanović, z. Ana Cvitković
14. VII.3 Lucija Šunjić
15. VIII.1 Roko Barbarić
16. VIII.2 Nina Hasanagić
17. VIII.3 Antea Grbavac
18. VIII.4 Martina Bevanda
19. IX.1 Marko Zovko
20. IX.2 Lorena Tomić

 

Plan rada Vijeća učenika

 

Vrijeme realizacije Aktivnosti Nositelj aktivnosti 
 

LISTOPAD

Konstituiranje Vijeća učenika u novoj školskoj godini

Upoznavanje učenika s Pravilnikom o radu Vijeća učenika

Izbor učenika, članova školskog koordinacijskog tima za prevenciju nasilja i članova VRŠ

Upoznavanje učenika s Godišnjim planom i programom Vijeća učenika

 

 

 

Pedagoginja

 

 

STUDENI Radionica za učenike: „Mir i sreća“  

Tekuća problematika

SIJEČANJ Radionica za učenike: „Odgovornost“

Tekuća problematika

VELJAČA  Radionica za učenike: „Prijateljstvo i poštovanje“

Tekuća problematika

TRAVANJ Radionica za učenike: „Hrabrost i poštenje“

Tekuća problematika

SVIBANJ  Sumiranje urađenog i prijedlozi za aktivnosti u narednoj školskoj godini

 

Vijeće učenika čine predstavnici odjela od IV.-IX. razreda. Sastanci Vijeća učenika organizirat će se odvojeno za učenike razredne i predmetne nastave, osim prvog i posljednjeg sastanka. Planirano je realizirati 6 sastanaka, 2 radionice za učenike razredne nastave i 2 radionice za učenike predmetne nastave. U razrednoj nastavi u školskoj 2022./2023. godini je 7 učenika predstavnika odjela, a u predmetnoj ih je 13.

Razred Ime i prezime
1. IV.1 Karmen Gilja
2. IV.2 Viktor Vranić
3. IV.3 Ana Knezović
4. IV.4 Luka Zelenika
5. V.1 Katja Puzić
6. V.2 Ema Mitrović
7. V.3 Petra Šaravanja
8. VI.1 Ana Grbešić
9. VI.2 Lea Krešić
10. VI.3 Tia Ćosić
11. VII.1 Martin Bevanda
12. VII.2 Katja Jurić
13. VII.3 Petra Raič
14. VII.4 Ines Slijepčević
15. VIII.1 Sara Puzić
16. VIII.2 Ana Cvitković
17. VIII.3 Ela Zubac
18. IX.1 Lucija Ostojić
19. IX.2 Ivana Arapović
20.

21.

IX.3

IX.4

Antea Grbavac

Martina Bevanda

 

 

Redni broj  

Programski sadržaji

 

Vrijeme realizacije

 

Izvršitelji

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2023./2024. školsku godinu  

Rujan

 

Školski odbor

 

2. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju I. polugodišta u školskoj 2023./2024. godini Siječanj Ravnateljica
3. Usvajanje završnog računa za 2023. godinu

Tekuća problematika

Veljača Školski odbor
4. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne 2023./2024. godine

Usvajanje godišnjeg izvješća Školskog koordinacijskog tima o provedbi Školskog plana prevencije maloljetničke delikvencije i nasilja

 

Lipanj

 

Ravnateljica

Sjednice Školskog odbora organiziraju se prema potrebi i aktualnoj problematici.

1. Mirjana Milićević, predsjednik iz reda osnivača
2. Gloria Lasić, član iz reda osnivača
3. Ljiljana Rojnica, član iz reda zaposlenih
4. Ana Pehar, član iz reda zaposlenih
5. Nina Krezić, član iz reda roditelja
6. Branka Bošnjak, član iz reda roditelja

Sastanci Vijeća roditelja i škole organizirat će se prema potrebi, a djelokrug rada odnosi se na poboljšanje kvalitete rada u školi, poštivanje prava i interesa djece, obveze roditelja, predlaganje mjera za unaprjeđenje učenja i discipline, promoviranje škole u lokalnoj zajednici i šire. Pored planiranih, ostale sjednice VRŠ održat će se prema potrebi, uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi i koje se prema uputama nadležnih mogu mijenjati.

Red.
br.
 

Sadržaj rada

 

Mjesec

Nositelj aktivnosti 
1. Konstituiranje Vijeća roditelja i škole

Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada VRŠ

Izbor/reizbor roditelja za članove Školskog koordinacijskog tima za prevenciju nasilja

Upoznavanje s Razvojnim planom škole

Tekuća problematika

 

Listopad 2023.

 

Predsjednik VRŠ, ravnateljica

 

2. Analiza rada škole nakon I. polugodišta školske 2023./2024.

Tekuća problematika

Siječanj
3. Tekuća problematika

Stručna tema: Uloga roditelja u prevenciji nasilnog ponašanja vlastite djece, Branka Rajič Kozarić

Travanj

 

4. Izvješće o radu škole na kraju nastavne godine

Organizacija rada škole za sljedeću školsku godinu

Tekuća problematika

Lipanj
Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
+387 36 324-919
© Copyright 2021. - Sva prava pridržana Osnovna škola Ilije Jakovljevića
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram