+387 36 324-919

Anja Jurica
Doris Škegro
Mia Šetka
Nikola Soldo
Ivan Ružić

Sanja Kostić
Valentina Lakić
Branka Rajič – Kozarić
Renata Trubarac

Članovi vijeća učenika škole u školskoj 2022./2023. godini

 

Razred Ime i prezime
1. IV.1 Nikolina Brkić
2. IV.2 David Milićević
3. IV.3 Petra Šaravanja
4. V.1 Ana Grbešić
5. V.2 Karla Bošnjak
6. V.3 Vito Filipović, z. Josip Ćavar
7. V.4 Gabi Krezić
8. VI.1 Marta Komadina, z. Zara Marinčić
9. VI.2 Petar Zemljić, Eva Bandić, Lucija Koroušić
10. VI.3 Anja Ćorić
11. VI.4 Ines Slijepčević
12. VII.1 Sara Puzić
13. VII.2 Matea Marijanović, z. Ana Cvitković
14. VII.3 Lucija Šunjić
15. VIII.1 Roko Barbarić
16. VIII.2 Nina Hasanagić
17. VIII.3 Antea Grbavac
18. VIII.4 Martina Bevanda
19. IX.1 Marko Zovko
20. IX.2 Lorena Tomić

 

Plan rada Vijeća učenika

 

Vrijeme realizacije Aktivnosti Nositelj aktivnosti 
 

LISTOPAD

Konstituiranje Vijeća učenika u novoj školskoj godini

Upoznavanje učenika s Pravilnikom o radu Vijeća učenika

Izbor učenika, članova školskog koordinacijskog tima za prevenciju nasilja i članova VRŠ

Upoznavanje učenika s Godišnjim planom i programom Vijeća učenika

 

 

 

Pedagoginja

 

 

STUDENI Radionica za učenike: „Mir i sreća“  

Tekuća problematika

SIJEČANJ Radionica za učenike: „Odgovornost“

Tekuća problematika

VELJAČA  Radionica za učenike: „Prijateljstvo i poštovanje“

Tekuća problematika

TRAVANJ Radionica za učenike: „Hrabrost i poštenje“

Tekuća problematika

SVIBANJ  Sumiranje urađenog i prijedlozi za aktivnosti u narednoj školskoj godini

 

Vijeće učenika čine predstavnici odjela od IV.-IX. razreda. Sastanci Vijeća učenika organizirat će se odvojeno za učenike razredne i predmetne nastave, osim prvog i posljednjeg sastanka. Planirano je realizirati 6 sastanaka, 2 radionice za učenike razredne nastave i 2 radionice za učenike predmetne nastave. U razrednoj nastavi u školskoj 2022./2023. godini je 7 učenika predstavnika odjela, a u predmetnoj ih je 13.

Razred Ime i prezime
1. IV.1 Ana Grbešić
2. IV.2 Karla Bošnjak
3. IV.3 Filipa Sušac
4. IV.4 Marta Zovko
5. V.1 Marta Komadina
6. V.2 Lana Vujević
7. V.3 Anja Ćorić
8. V.4 Ines Slijepčević
9. VI.1 Blanka Stanić
10. VI.2 Ana Cvitković – Matea Marijanović
11. VI.3 Nikolina Perić
12. VII.1 Jovana Šagovnović
13. VII.2 Emanuela Šakota – Josipa Stanić
14. VII.3 Roko Baković
15. VII.4 Martina Bevanda
16. VIII.1 Lana Tomić – Obrdalj
17. VIII.2 Lorena Tomić
18. IX.1 Luka Martinović
19. IX.2 Sven Tomić – Inga Šaravanja
20. IX.3 Lana Čarapina

Predsjednik Vijeća učenika: Martina Bevanda

 

Redni broj  

Programski sadržaji

 

Vrijeme realizacije

 

Izvršitelji

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2022./2023. školsku godinu  

Rujan

 

Školski odbor

 

2. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju I. polugodišta u školskoj 2022./2023. godini Siječanj Ravnateljica
3. Usvajanje završnog računa za 2022. godinu

Tekuća problematika

Veljača Školski odbor
4. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne 2022./2023. godine

Usvajanje godišnjeg izvješća Školskog koordinacijskog tima o provedbi Školskog plana prevencije maloljetničke delikvencije i nasilja

 

Lipanj

 

Ravnateljica

Sjednice Školskog odbora organiziraju se prema potrebi i aktualnoj problematici.

1. Mirjana Milićević, predsjednik iz reda osnivača
2. Gloria Lasić, član iz reda osnivača
3. Ljiljana Rojnica, član iz reda zaposlenih
4. Ana Pehar, član iz reda zaposlenih
5. Nina Krezić, član iz reda roditelja
6. Branka Bošnjak, član iz reda roditelja

Sastanci Vijeća roditelja i škole organizirat će se prema potrebi, a djelokrug rada odnosi se na poboljšanje kvalitete rada u školi, poštivanje prava i interesa djece, obveze roditelja, predlaganje mjera za unaprjeđenje učenja i discipline, promoviranje škole u lokalnoj zajednici i šire. Pored planiranih, ostale sjednice VRŠ održat će se prema potrebi, uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi i koje se prema uputama nadležnih mogu mijenjati.

Red.
br.
 

Sadržaj rada

 

Mjesec

Nositelj aktivnosti 
1. Konstituiranje Vijeća roditelja i škole

Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada VRŠ

Izbor/reizbor roditelja za članove Školskog koordinacijskog tima za prevenciju nasilja

Upoznavanje s Razvojnim planom škole

Tekuća problematika

 

Listopad 2022.

 

Predsjednik VRŠ, ravnateljica

 

2. Analiza rada škole nakon I. polugodišta školske 2022./2023.

Tekuća problematika

Siječanj
3. Tekuća problematika

Stručna tema: Motiviranje učenika za rad i održavanje tih interesa, Vesna Družić

Travanj

 

4. Izvješće o radu škole na kraju nastavne godine

Organizacija rada škole za sljedeću školsku godinu

Tekuća problematika

Lipanj

Martina Bevanda, učenica VIII.4

Željka Perić, učiteljica razredne nastave
Josipa Šarac Puljić, učiteljica engleskog jezika, predsjednica VRŠ

I.razred: Ana Dujmović, zamjenica predsjednice VRŠ
II.razred: Mia Vukoja
III.razred: Branka Bošnjak, član ŠO iz reda VRŠ
IV.razred: Andrea Kordić Šaravanja
V.razred: Nina Krezić, član ŠO iz reda VRŠ
VI.razred: Ivona Rozić
VII.razred: Sanela Zubac
VIII.razred: Vedrana Hasanagić
IX.razred: Anita Lubina

Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
+387 36 324-919
© Copyright 2021. - Sva prava pridržana Osnovna škola Ilije Jakovljevića
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram