+387 36 324-919

Školski odbor

Članovi školskog odbora

1. Mirjana Milićević, predsjednik iz reda osnivača
2. Gloria Lasić, član iz reda osnivača
3. Ljiljana Rojnica, član iz reda zaposlenih
4. Ana Pehar, član iz reda zaposlenih
5. Nina Krezić, član iz reda roditelja
6. Branka Bošnjak, član iz reda roditelja

Plan i program rada Školskog odbora

 

Redni broj  

Programski sadržaji

 

Vrijeme realizacije

 

Izvršitelji

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2023./2024. školsku godinu  

Rujan

 

Školski odbor

 

2. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju I. polugodišta u školskoj 2023./2024. godini Siječanj Ravnateljica
3. Usvajanje završnog računa za 2023. godinu

Tekuća problematika

Veljača Školski odbor
4. Izvješće o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne 2023./2024. godine

Usvajanje godišnjeg izvješća Školskog koordinacijskog tima o provedbi Školskog plana prevencije maloljetničke delikvencije i nasilja

 

Lipanj

 

Ravnateljica

Sjednice Školskog odbora organiziraju se prema potrebi i aktualnoj problematici.


Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
+387 36 324-919
© Copyright 2021. - Sva prava pridržana Osnovna škola Ilije Jakovljevića
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram