+387 36 324-919

Vijeće roditelja i škole

Predstavnici roditelja

I.razred: Ana Dujmović, zamjenica predsjednice VRŠ
II.razred: Mia Vukoja
III.razred: Branka Bošnjak, član ŠO iz reda VRŠ
IV.razred: Andrea Kordić Šaravanja
V.razred: Nina Krezić, član ŠO iz reda VRŠ
VI.razred: Ivona Rozić
VII.razred: Sanela Zubac
VIII.razred: Vedrana Hasanagić
IX.razred: Anita Lubina

Predstavnici učitelja

Željka Perić, učiteljica razredne nastave
Josipa Šarac Puljić, učiteljica engleskog jezika, predsjednica VRŠ

Predstavnik/ca učenika

Martina Bevanda, učenica VIII.4

Plan rada Vijeća roditelja

Sastanci Vijeća roditelja i škole organizirat će se prema potrebi, a djelokrug rada odnosi se na poboljšanje kvalitete rada u školi, poštivanje prava i interesa djece, obveze roditelja, predlaganje mjera za unaprjeđenje učenja i discipline, promoviranje škole u lokalnoj zajednici i šire. Pored planiranih, ostale sjednice VRŠ održat će se prema potrebi, uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi i koje se prema uputama nadležnih mogu mijenjati.

Red.
br.
 

Sadržaj rada

 

Mjesec

Nositelj aktivnosti 
1. Konstituiranje Vijeća roditelja i škole

Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada VRŠ

Izbor/reizbor roditelja za članove Školskog koordinacijskog tima za prevenciju nasilja

Upoznavanje s Razvojnim planom škole

Tekuća problematika

 

Listopad 2022.

 

Predsjednik VRŠ, ravnateljica

 

2. Analiza rada škole nakon I. polugodišta školske 2022./2023.

Tekuća problematika

Siječanj
3. Tekuća problematika

Stručna tema: Motiviranje učenika za rad i održavanje tih interesa, Vesna Družić

Travanj

 

4. Izvješće o radu škole na kraju nastavne godine

Organizacija rada škole za sljedeću školsku godinu

Tekuća problematika

Lipanj
Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina
+387 36 324-919
© Copyright 2021. - Sva prava pridržana Osnovna škola Ilije Jakovljevića
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram